خانه‌ی عطر مستقر در لندن ای ایکس ادولو در آوریل 2013 توسط بنیانگذاران خود، مت و تانیا ژوک با تمرکز بر کیفیت در مقابل کمیت و فعالیت مبتنی بر صفات عمدی تأسیس شد.


Love & Crime-ای ایکس ادولو لاو اند کرایم

Ex Idolo

Love & Crime

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Lucid Dream-ای ایکس ادولو لوسید دریم

Ex Idolo

Lucid Dream

icon مردانه - زنانه
ناموجود


تایید و ارسال عکس

توجه: شما با ارسال عکس، موافقت خود را با قوانین قرار دادن عکس پروفایل در عطرافشان اعلام می دارید.