هونورین بلانک

هونورین بلانک

ملیت : نامشخص

اونورین بیش از همه عاشق خلق کردن محصولاتی فراتر از حد و مرزهای پروژه‌های تعریف‌شده است و البته هیچ فرصتی را برای ریسک کردن و انجام دادن کارهای جدید و نوین از دست نمی‌دهد. «وقتی که درحال کار کردن برای خلق یک عطر هستم، به هیچ قانون و قاعده‌ای باور ندارم. من می‌خواهم که در آزادی مطلق ذهنم را پرواز دهم تا قلمروهای جدید را کشف کنم. دقیقا در چنین موقعیتی است که در خلاق‌ترین حالت وجودی خودم قرار می‌گیرم».

هونورین بلانک