سسیل زاروکیان

سسیل زاروکیان

ملیت : نامشخص

سسیل زاروکیان : "من از مدرسه عطرسازی فرانسه فارغ‌التحصیل شدم و به مدت چهار سال در روبرتت، ابتدا در گرس و سپس در پاریس دوره دیدم. هنوز کارآموز بودم که اولین رایحه را خلق کردم. در سال 2011 تصمیم گرفتم شرکت خودم را تاسیس کنم و آزمایشگاهم را در پاریس راه‌اندازی کنم تا بتوانم کل زمانم را آزادانه به عنوان یک عطرساز مستقل اختصاص دهم. اینگونه بود که بیش از بیست رایحه برای برندهای مختلف بازار واقعی عطرسازی خلق کردم. 

علاوه بر این به همراه یک تصویرگر، پروژه‌ای هنری را پیش بردیم که به نمایشگاهی منتهی شد که در پاریس و سپس در سال 2013 در لندن به نمایش درآمد: هدف مرتبط‌کردن 6 عنصر تجسمی با 6 عطر بود که در هماهنگی کامل با هم بودند. یکی از این دو جهان، دیگری را متولد کرد، و بعد برعکس: قلم نقاشی روایت بویایی را دنبال می‌کرد، عطار تحت هدایت طرح اصلی."

سسیل زاروکیان