راهنمایی بو

سلام ،لطف میکنید ی ادکلن با بوی مایل ب ادامس ،شیرین و خنک معرفی کنید.

Dolce Amalfi #زرجوف دولچه آمالفی Dolce Amalfi 

Fantomas #ناسوماتو فانتوماس Fantomas  البته این عطر تو نت میانی به بعد بویی خوراکی مانند و گورماند بهتون میده اونم رایحه ای شبیه به بستنی طالبی و اون آدامس لاویز های قدیمی که طعم طالبی داشت.

یکی از بهترین پیشنهادهای ممکن ...