سلطان پاشا عطارز

سلطان پاشا عطارز

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : انگلستان
تعداد محصول : 58

سلطان پاشا عطارز یک استارت آپ پرفیوم لندنی است که سلطان پاشا آن را راه انداخت. محصولات این برند مخلوط غلیظ نشده‌ای از اسانس‌های با کیفیت، خود گل‌ها، کره، و صمغ‌ها هستند و کمی هم از مواد اولیه حیوانی استفاده شده. 

سلطان پاشا عطارز