کژال پرفیومز پاریس عطرکده ای است که از عشق به عطرها و پرفیوم های لوکس خلق شده است.  این شرکت در پاریس فرانسه ثبت شده و دفاتر بازاریابى و توسعه‌ی محصول آن در تورنتو کانادا مستقر هستند. دفاتر فروش و تدارکات در دبی امارات دایر هستند.

 منبع الهام این برند برگرفته از دنیای زیبایی و آرایشی است: کژال در فرهنگ هندی به معنای سرمه است. عنوان کژال از کلمه‌ی عربی «خجل» به معنای حیای خجالت آمیز یک زن نیز الهام پذیرفته است.


متخصصان و طراحان :

روزندو متئو , کریستین کاربنل

Dahab-کژال (کجل)  دهب

Kajal

Dahab

icon زنانه
ناموجود
Kajal Eau de Parfum-کژال (کجل) ادو پرفیوم

Kajal

Kajal Eau de Parfum

icon زنانه
ناموجود
Kajal Homme-کژال (کجل) هوم

Kajal

Kajal Homme

icon مردانه
ناموجود
Alujain-کژال (کجل) الوجین

Kajal

Alujain

icon مردانه
ناموجود
Fiddah-کژال (کجل) فیده (فیداه)

Kajal

Fiddah

icon مردانه
ناموجود
Sareef-کژال (کجل) ساریف

Kajal

Sareef

icon مردانه
ناموجود
Sawlaj-کژال (کجل) سلاج

Kajal

Sawlaj

icon مردانه
ناموجود
Warek-کژال (کجل) وارک

Kajal

Warek

icon مردانه
ناموجود
Jihan-کژال (کجل) جیهان

Kajal

Jihan

icon زنانه
ناموجود
Joorie-کژال (کجل) جوری (جوره)

Kajal

Joorie

icon زنانه
ناموجود
Warde-کژال (کجل) ورده (ورد)

Kajal

Warde

icon زنانه
ناموجود
Yasmina-کژال (کجل) یاسمینا

Kajal

Yasmina

icon زنانه
ناموجود


تایید و ارسال عکس

توجه: شما با ارسال عکس، موافقت خود را با قوانین قرار دادن عکس پروفایل در عطرافشان اعلام می دارید.