گروس اسمیت به نسل پنجم و ششم خانواده‌ی گروس اسمیت و نوادگان مستقیم جان گروس اسمیت تعلق دارد و توسط آن‌ها اداره می‌شود. تمام خانواده (سیمون، آماندا، ایلنور و کیت بروک) به طور فعال به اداره‌ی این تجارت کاملا خانوادگی مشغول هستند.

ما از نظر شناخت شخصی تمامی تامین کنندگان و سهام‎داران خود بی‌نظیر هستیم. ما از فرصت سفر برای معرفی عطرهای خود و بیان حضوری داستان خود استقبال می‌کنیم. یادداشتی از برند


متخصصان و طراحان :

ژان چارلز مینیون , سلین گوارچ , تیری واسر

Sylvan Song-گروس اسمیت سیلون

GROSSMITH

Sylvan Song

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Paris Leather-گروس اسمیت پاریس لیدر

GROSSMITH

Paris Leather

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Paris Rose-گروس اسمیت پاریس رز

GROSSMITH

Paris Rose

icon مردانه - زنانه
ناموجود


تایید و ارسال عکس

توجه: شما با ارسال عکس، موافقت خود را با قوانین قرار دادن عکس پروفایل در عطرافشان اعلام می دارید.