109 پرفیومز یک آزمایشگاه عطرسازی مستقل است که ارزیابی مجددی بر تجربه بویایی دارد.‌ترکیبی از ادراک سوئدی، مفهومی‌از احساس خاورمیانه و یک روایت عجیب. داستان سرایی از طریق عطرها به یک فرم هنری بیرحمانه تبدیل می‌شود. خانه عطر: پاتریک دیوید. 

پاتریک دیوید سازنده اهل بیروت 109 پرفیومرز که ساکن استکهلم است. عطرها و رایحه‌ها فصل های زندگی او را از کودکی تحت تاثیر قرار داده است. مفهوم بویایی طی بیست سال گذشته جذابیت همیشگی زندگی وی بوده است.

او به صورت خودآموز از پنج سالگی شروع به تجربه رایحه‌هاکرده است. مراسم مذهبی کلیسا، فرهنگ آشپزی خاورمیانه، حس مبهمی‌از بوهای صنعتی، جزء اولین تجربه های بویایی بود که ذهن او درک می‌کرد.


متخصصان و طراحان :

پاتریک دیوید

Iris Sofarana-109 پارفیومز ایریس سوفارانا

109 Parfums

Iris Sofarana

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Julia-109 پارفیومز جولیا

109 Parfums

Julia

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Nabu-109 پارفیومز نبو

109 Parfums

Nabu

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Nineveh-109 پارفیومز نینوا

109 Parfums

Nineveh

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Sidi Slimane-109 پارفیومز سیدی سلیمان

109 Parfums

Sidi Slimane

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Skallgang-109 پارفیومز اسکال گنگ

109 Parfums

Skallgang

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Snickarboden-109 پارفیومز اسنیکاربودن

109 Parfums

Snickarboden

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Zafaran Obscur-109 پارفیومز زفارن (زعفران) ابسکیور

109 Parfums

Zafaran Obscur

icon مردانه - زنانه
ناموجود


تایید و ارسال عکس

توجه: شما با ارسال عکس، موافقت خود را با قوانین قرار دادن عکس پروفایل در عطرافشان اعلام می دارید.