109 پارفیومز

109 پارفیومز

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : سوئد
تعداد محصول : 9

109 پرفیومز یک آزمایشگاه عطرسازی مستقل است که ارزیابی مجددی بر تجربه بویایی دارد.‌ترکیبی از ادراک سوئدی، مفهومی‌از احساس خاورمیانه و یک روایت عجیب. داستان سرایی از طریق عطرها به یک فرم هنری بیرحمانه تبدیل می‌شود. خانه عطر: پاتریک دیوید. 

پاتریک دیوید سازنده اهل بیروت 109 پرفیومرز که ساکن استکهلم است. عطرها و رایحه‌ها فصل های زندگی او را از کودکی تحت تاثیر قرار داده است. مفهوم بویایی طی بیست سال گذشته جذابیت همیشگی زندگی وی بوده است.

او به صورت خودآموز از پنج سالگی شروع به تجربه رایحه‌هاکرده است. مراسم مذهبی کلیسا، فرهنگ آشپزی خاورمیانه، حس مبهمی‌از بوهای صنعتی، جزء اولین تجربه های بویایی بود که ذهن او درک می‌کرد.

109 پارفیومز