هیستویرز د پارفومز

هیستویرز د پارفومز

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : فرانسه
تعداد محصول : 48

برند هیستوریز د پارفومز یک کتابخانه بویایی است که داستان های زیادی در مورد شخصیت های مهم، سال های افسانه ای، اشعار و موسیقی برای گفتن دارد. در این مجموعه که توسط جرالد گیسلین ایجاد شده به جز قوه ی الهام هیچ قانون دیگری وجود ندارد. جرالد پرحرف با قوه ی خیال پربار خود تصمیم گرفته تا از طریق عطرها، این واسطه احساس برانگیز، به داستان های خود زندگی ببخشد. 

Histoires de Parfums عطرهای خود را در نسخه ای لوکس و مجلل ارائه می کند تا بتوان آنها را از روی پوست استفاده کننده تشخیص داد.

عطرهای Histoires de Parfums دانش فرانسوی عطرسازی را که از نشانه های آن تجمل گرایی، اصالت، و خلاقیت است جاودانه می کنند. این برند بازتاب کننده رمان های خوشبو، پارتيتورهای موسیقی و شعر است. 

شما در این مجموعه می توانید شخصیت های خارق العاده ای را ملاقات کرده، ممتازترین مواد عطرسازی در جهان را کشف کرده، از اشعار کرانه های غربی و شرقی جهان لذت ببرید، و در نهایت با خوانندگان برجسته آشنا شوید...

جرالد می خواست همانگونه که کتابها با احساسات نگاشته شده اند، از طریق کتابخانه عطر خود و تکیه بر بوها داستان های متعددی به خواننده منتقل کند.

هیستویرز د پارفومز