اسنتریک مولکولز

اسنتریک مولکولز

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : آلمان
تعداد محصول : 24

«عطرسازی از نظر اسنتریک مولکولز، نوعی هنر شیمیایی است. عطرها به صورت جفت ارائه می‌شوند. هر جفت ویژگی‌های یک مولکول عطر را به دو روش مختلف بررسی می‌کند. عطر اسنتریک در هر جفت بر نوعی مولکول عطر استثنایی تمرکز دارد. سایر ترکیبات موجود در فرمول برای تقویت این مولکول معطر و تقویت ویژگی‌های کلیدی آن انتخاب می‌شوند. مولکول عطر در هر جفت از رویکرد ساده‌گرایانه‌ی شدیدی تبعیت می‌کند. 

عطر حاوی بوهایی غیر از مولکول معطر خالص و واحد نیست. اسنتریک مولکولز با کنار گذاشتن ادعاهای غالب در دنیای عطرها بر جنبه‌ای استثنایی از عطرها تمرکز دارد: مولکول‌های معطری که جعبه‌ی رنگ نقاشی فرد عطرساز هستند.» - یادداشتی از این برند.

اسنتریک مولکولز