کارنر بارسلونا

کارنر بارسلونا

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : اسپانیا
تعداد محصول : 33

کارنر بارسلونا یک خط اختصاصی عطر است که توسط سارا کارنر تاسیس شده است. این خط از تمایل واقعی برای ایجاد تجربه حسی واقعی از احساسات خالص و چشم انداز لحظه های زودگذر آما پرمعنای زندگی ساخته شده است.

کارنر بارسلونا