بیوفرت لندن

بیوفرت لندن

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : انگلستان
تعداد محصول : 10

بیوفرت لندن یک خانه عطر سطح بالا است که توسط نویسنده و موسیقی دان لئو کرابتری تاسیس شده است. "بیوفرت لندن" با الهام از تاریخ جزیره که همان کشور انگلیس است.

عشق مادام العمر کرابتری به عطر و شیفتگی او نسبت به عناصر تاریکتر تاریخ بریتانیا انگیزه خلق مجموعه عطر بود. او در یک خانواده متنوع متشکل از هنرمندان، روانشناسان و ملوانان به دنیا آمد و اولین خانه او یک قایق در رودخانه تیمز بود. کرابتری اشاره می‌کند که «دریا، سنت ها، خرافات و شیوه زندگی آن در من ریشه دوانیده است. اسم این برند بیوفورت لندن (برگرفته از مقیاس نیروی باد که در سال 1805 توسط افسر نیروی دریایی سرفرانسیس بیوفرت ساخته شده است) نشان دهنده نوعی چارچوب است که در آن می‌توانیم خود را درک کنیم.» او اضافه می‌کند «باد ثابت، ماندگار اما نهایتا قابل تغییر و به طور بالقوه مخرب است.»

کرابتری از نزدیک با اکثر سازنده های معتبر عطر در بریتانیای کبیر کار کرده بود تا بتواند عطرهایی بسازد که پنجره ای به ناخودآگاه جمعی کشور باز کند، نوری به خاطرات گذشته بتاباند و با تکه هایی از تاریخ مشترک به طور گذرا به زندگی سرک کشیده و بر باد رود.

بیوفرت لندن