کریستین کالابرو

کریستین کالابرو

ملیت : نامشخص

کریستین کالابرو می گوید :

"اگر مجبور بودم نقل قول مشهوری را انتخاب کنم که کارم را در آن خلاصه کنم، این نقل قول از آرتور شنیتسلررا انتخاب‌ می‌کردم: «سه معیار یک اثر هنری: هماهنگی، تمرکز، پیوستگی»."

کریستین کالابرو