کریستین کاربنل

کریستین کاربنل

ملیت : نامشخص

کریستین کاربنل : "مقدر بود که من عطرساز شوم چون عملا درون این صنعت متولد شدم. درواقع داستان تجارت خانوادگی من تقریبا به یک قرن قبل برمی‌گردد: پدربزرگم این شرکت را در سال 1925 تاسیس کرد؛ بعدها پدرم کار او را از 1975 به بعد ادامه و گسترش داد.

البته من در آزمایشگاهی خانگی دوره دیدم که نه تنها بهترین مشاور ممکن در اطرافم بود – پدرم! – بلکه تیمی عالی از عطرسازان نیز در کنارم بودند.

زمانی که دور دنیا را نمی‌گردم که اغلب اینطور است، خودم را غرق کار می‌کنم تا عطرهای جدید، بوهای جدید و حس‌های جدید خلق کنم. خیلی وقت‌ها وارد شهری جدید می‌شوم، به هتل می‌رسم و بسته‌ای پر از نمونه دریافت می‌کنم تا ارزیابی کنم.

کار من فرستادن بازخورد است و تا مقصد بعدی منتظر می‌مانم تا مجموعه نمونه‌های جدیدی را با تمام اصلاحات روی پروژه‌های کاری‌ام دریافت کنم. سفرهای کاری من تنها برای ملاقات با مشتری نیست: منبع ترکیبات خودم را در سراسر دنیا می‌جویم، دوست دارم غرق در پژوهش روی ترکیبات با کیفیت منحصر به فرد شوم."

کریستین کاربنل