کریستیانو کانالی

کریستیانو کانالی

ملیت : نامشخص

کریستیانو کانالی : "پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد داروسازی از دانشگاه فرارا، تصمیم گرفتم رویایم را دنبال کنم و در دوره ارشد مدرسه عطرسازی فرانسه در ورسای شرکت کردم. این کار به من اجازه داد تا اولین گام در دنیای شگفت‌انگیز عطر بگذارم و اکنون چندین سال است که کار در این صنعت، در یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌ها را آغاز کرده‌ام، سابقا در آمستردام و در حال حاضر در پاریس. در اینجا از بزرگ‌ترین اساتید درس می‌آموزم، روزانه پیشرفت می‌کنم و نقطه اشتراک من و همکاران و شرکایم شور متوقف‌ناشدنیمان است. فکر می‌کنم چالش نهایی من پیشکش یک زندگی معطر بالهوسانه، بکارگیری مهارت‌هایم در کل پالت بویایی، و خلق «حباب خوشبویی» است که بتواند روح را ترمیم کرده و التیام دهد."

کریستیانو کانالی