پائولو ترنزی

پائولو ترنزی

ملیت : نامشخص

پائولو ترنزی یک عطار ایتالیایی فوق العاده مستعد و محترم است که بعنوان یک راوی افسونگر، فلسفه اش بطور غیرمتعارفی عبارت است از "ترکیب کردن زیبایی". پیشینه پائولو همانند ترکیباتش بی نظیر است: یک آهنگساز حرفه ای، دارای مدرک دانشگاهی در رشته های حقوق و فلسفه، در حال تحصیل در رشته های شیمی و فیزیک و شاعری با قوه تخیل و حساسیت بی حد و مرز.  نتیجه نهایی: آمیزه ای از هنر و زیبایی که منجر به یک زندگی سیال و روان شده است. پائولو عاشق کار با مواد اولیه صرفاً طبیعی است که آنها را شخصاً طی سفرهایش به دور دنیا گردآوری می کند. او در کتابخانه ترکیبات مواد خود تعدادی یادداشت دارد که از بین آنها بیشترین تمرکزش بر 200 تا 300 ترکیب یا فرمول با ارزش است که با ادغام آنها ترکیبات غنی بسیار پیچیده و پیشرفته ای را ایجاد می کند. پائولو به مدت چندین سال با بسیاری از شرکتهای برجسته بین المللی در جهان در زمینه طراحی مدل کار کرده است، اما با همکاری تیزیانا بود که برند امضای خودشان را در سال 2012 جهانی نمودند. در سال 2014 نیز یکی از رایحه های آنها نامزد جایزه Fifi  در بین فینالیستهای دیگر شد.

پائولو ترنزی