پائولو ترنزی یک عطار ایتالیایی فوق العاده مستعد و محترم است که بعنوان یک راوی افسونگر، فلسفه اش بطور غیرمتعارفی عبارت است از "ترکیب کردن زیبایی". پیشینه پائولو همانند ترکیباتش بی نظیر است: یک آهنگساز حرفه ای، دارای مدرک دانشگاهی در رشته های حقوق و فلسفه، در حال تحصیل در رشته های شیمی و فیزیک و شاعری با قوه تخیل و حساسیت بی حد و مرز.  نتیجه نهایی: آمیزه ای از هنر و زیبایی که منجر به یک زندگی سیال و روان شده است. پائولو عاشق کار با مواد اولیه صرفاً طبیعی است که آنها را شخصاً طی سفرهایش به دور دنیا گردآوری می کند. او در کتابخانه ترکیبات مواد خود تعدادی یادداشت دارد که از بین آنها بیشترین تمرکزش بر 200 تا 300 ترکیب یا فرمول با ارزش است که با ادغام آنها ترکیبات غنی بسیار پیچیده و پیشرفته ای را ایجاد می کند. پائولو به مدت چندین سال با بسیاری از شرکتهای برجسته بین المللی در جهان در زمینه طراحی مدل کار کرده است، اما با همکاری تیزیانا بود که برند امضای خودشان را در سال 2012 جهانی نمودند. در سال 2014 نیز یکی از رایحه های آنها نامزد جایزه Fifi  در بین فینالیستهای دیگر شد.

Orion-تیزیانا ترنزی اوراین

Tiziana Terenzi

Orion

icon مردانه - زنانه
3,006,000 تومان 2,063,000 تومان
Laudano Nero-تیزیانا ترنزی لودانو نرو

Tiziana Terenzi

Laudano Nero

icon مردانه - زنانه
3,758,000 تومان 1,918,000 تومان
Kirke-تیزیانا ترنزی کیرک

Tiziana Terenzi

Kirke

icon مردانه - زنانه
3,137,000 تومان 2,023,000 تومان
Ecstasy-تیزیانا ترنزی اکستسی

Tiziana Terenzi

Ecstasy

icon مردانه - زنانه
3,758,000 تومان 1,918,000 تومان
Lillipur-تیزیانا ترنزی لیلیپور

Tiziana Terenzi

Lillipur

icon مردانه - زنانه
3,758,000 تومان 1,904,000 تومان
Al Contrario-تیزیانا ترنزی آل کونچرریا

Tiziana Terenzi

Al Contrario

icon مردانه - زنانه
3,758,000 تومان 1,918,000 تومان
Mastin-وی کانتو ماستین

V CANTO

Mastin

icon مردانه - زنانه
2,380,000 تومان 2,039,000 تومان
Irae-وی کانتو ایری

V CANTO

Irae

icon مردانه - زنانه
2,380,000 تومان 2,039,000 تومان
Foconero-تیزیانا ترنزی فوکونرو

Tiziana Terenzi

Foconero

icon مردانه - زنانه
3,758,000 تومان 1,918,000 تومان
Cas-تیزیانا ترنزی کاس

Tiziana Terenzi

Cas

icon مردانه - زنانه
5,510,000 تومان
White Fire-تیزیانا ترنزی وایت فایر

Tiziana Terenzi

White Fire

icon مردانه - زنانه
3,758,000 تومان 1,930,000 تومان
Maremma-تیزیانا ترنزی مرما (مارما)

Tiziana Terenzi

Maremma

icon مردانه - زنانه
3,758,000 تومان 1,918,000 تومان


تایید و ارسال عکس

توجه: شما با ارسال عکس، موافقت خود را با قوانین قرار دادن عکس پروفایل در عطرافشان اعلام می دارید.