دلفین تیری

دلفین تیری

ملیت : نامشخص

دلفین تیری : من حین تحصیل در رشته عطرسازی در  مدرسه عطرسازی فرانسه، دانشم درباره مواد خام و خلق عطر را با استاد عطرسازی، ژاک پولژ در شنل به اتمام رساندم. پس از فارغ‌التحصیلی با افتخار بسیار به عنوان عطرساز وارد IFF شدم و شش سال را در آنجا بین نیویورک، پاریس و مکزیک سپری کردم. پس از گذراندن 6 سال دیگر در مِین، در سال 2007 تصمیم گرفتم شرکت خودم را تاسیس کنم، تا ویژگی صمیمانه و حرفه‌ای شغلم را دوباره کشف کنم که چیزی بین هنرمند و «صنعتگر» بود، و دست در دست مشتریانم در رابطه‌ای مستقیم بدون هیچ واسطه‌ای کار کنم.

دلفین تیری