لوبین

لوبین

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : فرانسه
تعداد محصول : 44

پیر فرانسوا لوبین بنیانگذار عطرهای نوین است. وی، که در سال 1774 متولد شد، در یكی از پرآشوب‌ترین دوره‌‌های تاریخ فرانسه می‌‌‌زیست زیرا نظام پیشین سبب انقلاب صنعتی شد. اتفاقاً، والدین لوبین در نزدیکی کارگاه عطر مشهور ژان لویی فارژون پاریس زندگی می‌‌‌کردند. بنابراین در سال 1784، او پیر فرانسوای ده ساله را در هنر عطرسازی آغاز کرد. در زمان فارژون، لوبین به‌تدریج مورد اعتماد دادگاه سلطنتی فرانسه قرار گرفت.

فارژون متعلق به یک سلسلۀ باستانی از عطرهای مون‌پلیه بود و در واقع عرضه‌کنندۀ منصوب ملکه ماری آنتوانت بود. با وجود اینکه در پاییز سال 1789، در آغاز انقلاب فرانسه، در باغ تویلری با خانواده‌اش تحت بازداشت خانگی قرار داشت، ملکه همچنان به دریافت بسته‌‌هایی از عطر وفادارش ادامه داد، که شاگرد جوانش می‌‌‌آورد. هر روز، با استفاده از ترکیب پیچیده‌ای از اسانس‌‌های ترنج و نارنج سرحال می‌‌‌شد. همچنین عاشق عطر گل رز بود که او را به یاد باغ‌‌های تریانون می‌‌‌اندازد و اینکه فارژون در استخراج بسیار مهارت داشت. 

با این حال، در سال 1792، در 18 سالگی، پیر فرانسوا لوبین پاریس و ناآرامی‌‌های انقلاب را ترک، و به سمت گراس به کارگاه استاد عطرساز دیگری، تومبارلی، حرکت کرد. تومبارلی او را با «روش ایتالیایی» آشنا کرد، که دو قرن قبل توسط کاترین د مدیچی از فلورانس وارد شده بود.

لوبین