گالاکسولید

گالاکسولید

 

Galaxolide یک مشک مصنوعی با رایحه ای سبک و تمیز و تا حدودی میوه ای است.

گالاکسولید