له لیکویید ایمجینر

له لیکویید ایمجینر

محور فعالیت : عطرسازی
شرکت مادر : نیش باکس
کشور : فرانسه
تعداد محصول : 25

لیکوئید ایمجینرز در سال ۲۰۱۲ با آشنایی شخصیت هنری فیلیپ دی مِئو با استعداد تجاری دیوید فراسرد متولد شد. این آشنایی برپاسازی هنری بود که ریشه‌های مقدس پرفیوم‌ها را برجسته می‌کرد. بطور شانسی یا از سر تقدیر، هردو باهم سفری مشترک را آغاز کردند. رابطه‌ای جدید بر مبنای فضایل معنوی، عرفانی، نمادین و عاطفی خاصیت حس بویایی با پرفیوم را تصور کنید.  

لیکوئید ایمجینرز تصور دو بنیان گذار خود و خلق شده توسط عطرسازهایی حرفه‌ای بدون هیچ گونه توافقی در رابطه با کیفیت مواد است که بو و همچنین روح سطح بالاتری از ادراک، فراتر از محدودیت‌های واقعیت و دنیای مادی را آغاز می‌کند. با اطمینان به اینکه پرفیوم بیش از ابزاری اغوا کننده است، این نام تجاری قدرت اصلی پرفیوم را بر می‌گرداند و آن‌ها را به جهان‌گرد واقعی معنوی یا فرهنگی تبدیل می‌کند. در تلاقی واقعیت و تخیل، لیکوئید ایمجینرز قالب تفکر ژرف، مرسوم و دکارتی را می‌شکند و به روح انسان امکان رسیدن به طبیعت ژرف و همچنین اوج انگیزه‌ها و اشتیاق خود را می‌دهد و عناصر ناشناخته روح و سرنوشت را نمایان می‌کند.

همواره الهام خود را از میراث فرهنگی جهان به تصویر می‌کشد، لیکوئید ایمجینرز، نور معاصر را بر نمادهای اجدادی، شخصیت‌ها یا رویدادهایی که هنوز در ضمیر ناخود آگاه جمعی وجود دارند، می‌تاباند. این عطرها سفر ابدی رفت و برگشتی به افسانه موجودیت انسانیت و نفس هستند.

لیکوئید ایمجینرز علامت خروج از جریان بویایی و ورود به سرزمینی خیالی تعیین می‌کند که در آن همه چیز باید ترسیم شود.

له لیکویید ایمجینر