امبرتونیک

امبرتونیک

 7,7,8,9,9-pentamethyl-6,6a,7,8,9,9a-hexahydro-5H-cyclopenta[h]quinazoline
رایحه عنبر-چوبی عمیق خشک با ته رنگ های شیرین، مشک دار، تند و پودری

امبرتونیک