وی اسلش اس آی تی ای یو آر

وی اسلش اس آی تی ای یو آر

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : سوئد
تعداد محصول : 3

 وی/سایتر برندی سوئدی در زمینه‌ی عطرهای لوکس دست‌ساز است و یانه راینر وورنما در سال ۲۰۱۸ آن را تأسیس کرد.

وی اسلش اس آی تی ای یو آر