توبالی

توبالی

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : ژاپن
تعداد محصول : 5

توبالی خانۀ عطرسازی معاصری است که از زیبایی پنهانی برخوردار است و از طریق زیبایی‌شناسی خلاقانه و آوان-گاردی که در درون دی‌ان‌ای زندگی ژاپنی‌‌‌ها در دوران مدرن وجود دارد، ژاپنیسم را جشن می‌‌گیرد. 

«2017، توکیو. به‌عنوان ژاپنی، خواهان تحریک و هیجان نامحدود هستیم زیرا روندهای مختلف از سرتاسر جهان را به‌سرعت جذب و تقویت می‌‌کنیم، آسمان را پر از آسمان‌خراش می‌‌کنیم، و هر کاری را در نظم هماهنگی انجام می‌‌دهیم. از سوی دیگر، حساسیت‌‌‌های زیبایی‌شناختی سنتی مانند «زِن»، «فوزی» و «وابی صابی» داریم - فضایل ذهنی که ثبات قلب را فراهم می‌‌کنند و جزئی اساسی در دی‌ان‌ای ما هستند. برای کسانی که در این دوران مدرن زندگی می‌‌کنیم، دیدگاه کلی این است که «جذابیت» باید به‌آسانی درک و به‌صورت منطقی بازنمایی شود، اما فرهنگ اجداد ما ارزشمند دانستن زیبایی است که وقتی پدیدار می‌‌شود که جذابیت هدفمندانه درون آن پنهان شود. «زیبایی پنهان» به دانش خلاقیت می‌‌بخشد و افکار جدید را تحریک می‌‌کند. این زیبایی خلاقانه و آوان‌-گاردی است، که با جذابیتی فرق دارد که معرف ماهیت اصلی ماست.» -بنیانگذار توبالی مونکی هاشیموتو

«طراح خلاق توبالی تومویوکی یونزو از EROTYKA TOKYO PARIS این «زیبایی پنهان» را طراحی کرده است. وی خالق فعالی در خط مقدم صنعت مد عادی و مد رده‌بالاست و سبک او تحت تأثیر هنرهای منحصر‌به‌فرد ژاپن قرار می‌‌گیرد. کشتی‌‌‌های سفیدی که برای انبار کردن محصولات برای خدایان استفاده می‌شدند، کاغذ سفید ژاپنی که برای بسته‌بندی بطری‌‌‌های شراب مقدس استفاده می‌‌شود، ظروف سفالی مینو که در سراسر جهان ارزش هنری دارند، و حتی شمع‌‌‌های ژاپنی با شعلۀ بی‌نظیرش الهام‌بخش تومویوکی یونزو بوده است. فرهنگ سنتی ژاپن را با استفاده از تفسیر مجدد مدرنی بازسازی کرده است و زیبایی پنهان را صرفاً با ملودی خالص سفیدی تحقق بخشیده است.» - یادداشتی از این برند. 

توبالی