د زو

د زو

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : ایالات متحده
تعداد محصول : 16

د زو برند عطرسازی جاویژۀ مستقر در ایالات متحده است که کریستف لودامیل آن را تأسیس کرد، که به خاطر رویکرد نوآورانه و تحریک‌آمیزش در عطرسازی معروف است.

«هر یک از عطرهای خود را حیوان می‌‌دانیم، که ترکیبی از رنگ‌‌‌ها و شخصیت‌‌‌ها را تشکیل می‌‌دهند، و به مواد عجیب و غریبی از سراسر جهان نیاز دارند. کریستف لودامیل آنها را برای ایجاد جذابیت، غافلگیری و آسایش با هم مخلوط کرده، و در کیسه‌‌‌های پشمی طبیعی حمل کرده است که منتظر کاربر برای استفاده هستند. برای هر یک، از مجموعه‌ای از رویاها، حکایات و پیچ و تاب‌‌‌ها لذت خواهید برد.»

د زو