د هارمونیست

د هارمونیست

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : ایالات متحده
تعداد محصول : 13

د هارمونیست، خانۀ عطر جدیدی (تأسیس سال 2013) که از فنگ شویی برای کمک به افراد در یافتن عناصر و رایحۀ ایده‌آلشان استفاده می‌‌کند. قرن‌‌‌ها فلسفۀ آسیایی الهام‌بخش اولین مجموعۀ د هارمونیست بوده است. از توازن هماهنگ پنج عنصر مکمل حاکم بر جهان، مجموعه‌ای گرانبها از 10 اکسیر مجلل حاصل می‌‌شود. هرکدام ماحصل جشن نفسانی و احساسی است که کاملاً متناسب با شخص است.

د هارمونیست، با هماهنگی و رعایت اصول هدایت‌بخش، برای ساخت اولین مجموعه عطر خود، قدرت عطرها را با اصول قدیمی در هم آمیخته است.

اکسیرهای د هارمونیست از کمیاب‌ترین و باارزش‌ترین مواد طبیعی در سراسر جهان تشکیل شده‌اند، و از خالص‌ترین سطح انرژی برای ایجاد رایحه‌‌‌های واقعی معتبر استفاده می‌‌کنند.

د هارمونیست