د سون ورچوز

د سون ورچوز

کشور : کانادا
تعداد محصول : 7

د سون ورچوز برندی است که توسط بارب استگمن نویسندۀ کانادایی برای کمک به زنان افغان و توانمندسازی آنان تأسیس شد و کشت محصولات گل طبیعی به‌عنوان جایگزینی برای محصول غیرقانونی خشخاش افغانستان را تشویق کرد، که بیشتر هروئین جهان از این کشور می‌‌آید.

مأموریت این شرکت «ایجاد یک خط تولید عطر با کیفیت عالی و در عین حال توانمندسازی دیگران است.» عطر د سون ورچوز از روغنهای ارگانیک با تجارت عادلانه تهیه شده از کشورهایی که جنگ یا نزاع دارند، تهیه شده است. اولین عطر ارگانیک این خط تولید "افغانستان اورنج بلوسوم" است که در روز جهانی زن در سال 2010 عرضه شد. پس از آن، "نوبل رز آف افغانستان" عرضه شد.

عطری با علف وتیور هاییتی برای سال 2011 در دست ساخت است و روغن‌‌‌هایی برای عطرهای جدید در حال حاضر از خاورمیانه و آفریقا تهیه می‌‌شوند.

د سون ورچوز