استفانی د بروین - پارفوم سور مزیور

استفانی د بروین - پارفوم سور مزیور

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : فرانسه
تعداد محصول : 3

بازار نیش استفان د بروین پاریس، یک بازار نیش عطر فرانسوی است که در سال ۲۰۰۸ در پاریس ایجاد شد. مؤسس و مدیرعامل بازار نیش، خانم استفان د بروین، ۲۰ سال در این حرفه عطرسازی کرده‌است و هنر عطرسازی را در گِرَس یاد گرفت، شهر معروف دنیا در زمینه عطرسازی. او تصمیم گرفت مغازه‌اش را در پاریس باز کند تا خدمات سفارشی عطر ارائه دهد. به همین منظور، خانم استفان د بروین مجموعه‌ای از رایحه‌ پرفیوم‌ها را راه‌اندازی کرد که از کمیاب‌ترین مواد خام از سر تاسر دنیا ساخته شده بود. مشخصه اصلی بازار نیش استفان د بروین تولید پرفیوم‌ها بر اسای عطرسازی سنتی فرانسوی و با مواد اولیه بسیار با کیفیت است.

استفانی د بروین - پارفوم سور مزیور