سوسپیرو پرفیومز

سوسپیرو پرفیومز

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : ایتالیا
تعداد محصول : 33

سوسپیرو یک برند عطر است که توسط خالق عطر های زرجف و دیگر رایحه های تجملی، آقای سرجیو مومو معرفی شد. ایده هنری سوسپیرو مبتنی بر ارتباط دادن یک مجموعه از عطرهای با پیشینه ایتالیایی یا مدیترانه ای با انواع دیگر هنرها ( مانند هنر موسیقی کلاسیک و اپرای تئاتری) می باشد.

سوسپیرو پرفیومز