سونیک الکمی

سونیک الکمی

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : استرالیا
تعداد محصول : 6

یادداشتی از طرف برند:‌ «سونیک الکمی یک برند عطرسازی محدود چند حسی است که کلانسی بکستر آن را پایه گذاری و اداره کرد. سونیک الکمی آمیزه رایحه‌ها را در دنیای موسیقی، نقاشی، و سینمای تجربی را با ترکیبی از بوها تغییر می‌دهد می‌دهد تا عطرهایی را خلق کنند که تعبیر واقعی آوازها و آثار هنری هستند. کلنسی از حس‌آرایی‌اش (یعنی ادغام حس‌هایی که معمولاً به هم ربطی ندارند، مثلاً به جای اینکه موسیقی را بشنوید آن را مثل رنگ‌ ببینید) استفاده می‌کند تا آثار هنری‌ای مربوط به بویایی تولید کند و هدفش بررسی رابطه میان شکل‌های مختلف هنر از دید طراحی عطر بود.» 

سونیک الکمی