رمینیسنس

رمینیسنس

محور فعالیت : جواهر سازی
کشور : فرانسه
تعداد محصول : 47

رمینیسنس خانه جواهرات و عطر‌‌های فرانسوی است که در سال 1970 توسط زو کوست و نینو آمادئو ساخته شد. این شرکت، با ارائه پوشاک رنگارنگ و جواهرات نقره‌ای از بوتیک کوچکی، اهمیت عطر به عنوان یکی از لوازم‌‌‌های جانبی را تشخیص داد و در همان سال اولین عطر‌‌های خود – پچولی، امبرو مسک- را عرضه کرد.

در سال 1980، شرکت توزیع بین‌المللی رمینیسنس ایجاد شد و رمینیسنس توانست عطرها و جواهرات را با برند خاص خود ارائه دهد. شهرت آنها در دهه 1980 رشد کرد و مغازه‌‌‌های دیگری در کن و پاریس افتتاح کردند.

این تجارت همچنان در دست این خانواده است و فرزندان بنیانگذاران آن، لیلا آمادئو و سباستین کوست، در قرن بیست و یکم به تجارت پیوستند. سه عطر نخست این شرکت هنوز در دست تولید است و محبوبیت عطر پچولی در این سال‌‌‌ها نسخه‌‌‌های محدود دیگری را در پی داشته است.

رمینیسنس