پلیس دس لایسس (لیس)

پلیس دس لایسس (لیس)

محور فعالیت : عطرسازی
شرکت مادر : جیدا پروفومی
کشور : فرانسه
تعداد محصول : 1

پلیس دس لایسس خانه مجلل فرانسوی از عطرها و محصولات معطر مراقبت از بدن است. پلیس دس لایسس، واقع در سن-تروپه، الهام‌بخش خط تولید محصولات پلیس دس لایسس است.

پلیس دس لایسس (لیس)