پیر بالمین

پیر بالمین

محور فعالیت : مد
کشور : فرانسه
تعداد محصول : 17

بالمین در سال 1945 توسط پیر بالمین تاسیس شد. از همان ابتدا سبک امضای شفاف و جسورانه بالمین به ایجاد تضادی متحیر کننده در میان معتقدین به اصول اخلاقی آن روزگار منجر شد، یعنی DNA فوق زنانه و متمایز برای این منطقه که بر پایه پارچه های قلابدوزیشده و گرانبها، لباسه ای کمر کرستی و بلند، اغلب دامن های پر چین قرار داشت- و به سرعت قصر پاریسی را به مکانی محبوب برای خاندان سلطنتی اروپا و هالیوود مبدل کرد.

پیر بالمین