تیزیانا ترنزی در سال 1968 به عنوان Cereria Terenzi در کاتولیکا در فضای 16 متری تاسیس شد.

تیزیانا ترنزی: عصاره لحظه ها

خلق این عصاره های خوشبو از نیاز همیشگی بشر به جلب و بیان احساسات نشات می گیرد. این عطرها تجسم میل قوی فاوست( مرد نیمه افسانه ای که برای چندین سال خوشی روح خود را به شیطان می فروشد) برای حفظ و نگهداری یک لحظه زیبا و کشف "خود و بیخود" است. عطر های تیزیانا ترنزی تمام قوا را برای فراخوانی تجربه در کنار آتش بودن ( لحظه ای که نمایانگر یک زندگی کامل و فشرده شده در یک لحظه می باشد) و شریک بودن در یک لحظه اساسی با کل جهان هستی بکار می برد. تمامی عصاره ها فراخواننده یک خاطره زیبا در درون مولکولهای ارزشمند بویایی به دام افتاده می باشند که تا ابد در ذهنمان حک می شود.

تیزیانا ترنزی سفری واقعی است به درون احساسات و حافظه. بخاطر کیفیت بی نظیر عطر ها ، احساسات و حافظه بسان یک سلسله یادداشتهای ثبت شده در اوراق قدیمی که روایتگر سفری هنوز به پایان نرسیده هستند، عمل می کنند. همچنین فرمولاسیون مولکولهای عطر ها از قوانین عطرسازی سنتی تبعیت می کند. در عوض این رایحه با اعمال "از نظر سیاسی نادرست"، خود را در مسیر کشف و بررسی تمامی انواع کیمیاگریها آزاد گذاشته است؛ ضمناً می تواند نشانگر عصاره واقعی زندگی شامل نواقص، تنشها و ناسازگاریها باشد که تمامی آنها می توانند یک لحظه زیبا خلق کنند. در اینجا هیچگونه مصالحه ای از نظر سبک وجود ندارد، و تک تک مولکولها انتخاب شده اند بخاطر اینکه می بایست وجود داشته باشند (تقریباً بصورت مستقل از سازنده شان) زیرا این موجودات نمادهایی از واقعیت هستند. 

نمی توان این عطرها را بسان یک تکه لباس ساده برتن کرد؛ بلکه این محصولات فقط مخصوص کسانی است که دوست دارند خود را بطور کامل غرق در زندگی نمایند و بی باکانه عصاره آنرا تا اعماق آن تجربه کنند. اینها مخلوقات پیچیده ای هستند که خود را بطور کامل آشکار نمی نمایند، لذا لازم است که آنها را منعکس کرد. یادداشتها دائماً در حال تغییر هستند و اغلب اوقات به اعماق قلب انسان حمله ور شده و در حال کشف حوزه های ناشناخته هستند. این یک کیمیای ارزشمند در ساخت عطریات است که هرگز دست از ایجاد نتهای جدید موسیقایی برنمی دارد و این به دلیل تکوین دائمی احساسات ما و نحوه درک آنها ست. تجربه نمودن یک عطر با این نوع ساختار نیاز به زمان، شکیبایی، پشتکار و درایت دارد. در واقع این عطر عصاره خود را برای هر کسی هویدا نمی نماید. شما نمی توانید آنرا انتخاب و مانند لباس به تن کنید، بلکه این عطر است که شما را برمی گزیند؛ البته اگر احساس نماید که شما دارای روحی سالم برای درک واقعی آن هستید.


متخصصان و طراحان :

پائولو ترنزی , پائولو ورانیش

Cas Attar-تیزیانا ترنزی کس عطار

Tiziana Terenzi

Cas Attar

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Kaff Attar-تیزیانا ترنزی کاف عطار

Tiziana Terenzi

Kaff Attar

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Kuma-تیزیانا ترنزی کوما

Tiziana Terenzi

Kuma

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Lucenera-تیزیانا ترنزی لوسنرا

Tiziana Terenzi

Lucenera

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Eclix-تیزیانا ترنزی اکلیکس

Tiziana Terenzi

Eclix

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Bigia-تیزیانا ترنزی بیجیا

Tiziana Terenzi

Bigia

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Chimaera-تیزیانا ترنزی کایمیرا

Tiziana Terenzi

Chimaera

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Dionisio-تیزیانا ترنزی دیونیسیو

Tiziana Terenzi

Dionisio

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Gumin-تیزیانا ترنزی گامین

Tiziana Terenzi

Gumin

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Saiph Attar-تیزیانا ترنزی سایف عطار

Tiziana Terenzi

Saiph Attar

icon مردانه - زنانه
ناموجود


تایید و ارسال عکس

توجه: شما با ارسال عکس، موافقت خود را با قوانین قرار دادن عکس پروفایل در عطرافشان اعلام می دارید.