متخصصان و طراحان :

پائولو ترنزی , پائولو ورانیش

Al Contrario-تیزیانا ترنزی آل کونچرریا

Tiziana Terenzi

Al Contrario

icon مردانه - زنانه
2,200,000 تومان 1,635,000 تومان
Ecstasy-تیزیانا ترنزی اکستسی

Tiziana Terenzi

Ecstasy

icon مردانه - زنانه
2,200,000 تومان 1,835,000 تومان
Foconero-تیزیانا ترنزی فوکونرو

Tiziana Terenzi

Foconero

icon مردانه - زنانه
2,200,000 تومان 1,735,000 تومان
Kirke-تیزیانا ترنزی کیرک

Tiziana Terenzi

Kirke

icon مردانه - زنانه
2,200,000 تومان 1,980,000 تومان
Laudano Nero-تیزیانا ترنزی لودانو نرو

Tiziana Terenzi

Laudano Nero

icon مردانه - زنانه
2,200,000 تومان 1,835,000 تومان
Lillipur-تیزیانا ترنزی لیلیپور

Tiziana Terenzi

Lillipur

icon مردانه - زنانه
2,200,000 تومان 1,735,000 تومان
Maremma-تیزیانا ترنزی مرما (مارما)

Tiziana Terenzi

Maremma

icon مردانه - زنانه
2,200,000 تومان 1,735,000 تومان
White Fire-تیزیانا ترنزی وایت فایر

Tiziana Terenzi

White Fire

icon مردانه - زنانه
2,800,000 تومان 1,735,000 تومان
XIX March-تیزیانا ترنزی ایکس ای ایکس مارچ

Tiziana Terenzi

XIX March

icon مردانه - زنانه
2,800,000 تومان 1,690,000 تومان
Arethusa-تیزیانا ترنزی ارتوسا

Tiziana Terenzi

Arethusa

icon مردانه - زنانه
2,200,000 تومان 1,835,000 تومان
Delox-تیزیانا ترنزی دلوکس

Tiziana Terenzi

Delox

icon مردانه - زنانه
ناموجود


تایید و ارسال عکس

توجه: شما با ارسال عکس، موافقت خود را با قوانین قرار دادن عکس پروفایل در عطرافشان اعلام می دارید.