تیزیانا ترنزی در سال 1968 به عنوان Cereria Terenzi در کاتولیکا در فضای 16 متری تاسیس شد.

تیزیانا ترنزی: عصاره لحظه ها

خلق این عصاره های خوشبو از نیاز همیشگی بشر به جلب و بیان احساسات نشات می گیرد. این عطرها تجسم میل قوی فاوست( مرد نیمه افسانه ای که برای چندین سال خوشی روح خود را به شیطان می فروشد) برای حفظ و نگهداری یک لحظه زیبا و کشف "خود و بیخود" است. عطر های تیزیانا ترنزی تمام قوا را برای فراخوانی تجربه در کنار آتش بودن ( لحظه ای که نمایانگر یک زندگی کامل و فشرده شده در یک لحظه می باشد) و شریک بودن در یک لحظه اساسی با کل جهان هستی بکار می برد. تمامی عصاره ها فراخواننده یک خاطره زیبا در درون مولکولهای ارزشمند بویایی به دام افتاده می باشند که تا ابد در ذهنمان حک می شود.

تیزیانا ترنزی سفری واقعی است به درون احساسات و حافظه. بخاطر کیفیت بی نظیر عطر ها ، احساسات و حافظه بسان یک سلسله یادداشتهای ثبت شده در اوراق قدیمی که روایتگر سفری هنوز به پایان نرسیده هستند، عمل می کنند. همچنین فرمولاسیون مولکولهای عطر ها از قوانین عطرسازی سنتی تبعیت می کند. در عوض این رایحه با اعمال "از نظر سیاسی نادرست"، خود را در مسیر کشف و بررسی تمامی انواع کیمیاگریها آزاد گذاشته است؛ ضمناً می تواند نشانگر عصاره واقعی زندگی شامل نواقص، تنشها و ناسازگاریها باشد که تمامی آنها می توانند یک لحظه زیبا خلق کنند. در اینجا هیچگونه مصالحه ای از نظر سبک وجود ندارد، و تک تک مولکولها انتخاب شده اند بخاطر اینکه می بایست وجود داشته باشند (تقریباً بصورت مستقل از سازنده شان) زیرا این موجودات نمادهایی از واقعیت هستند. 

نمی توان این عطرها را بسان یک تکه لباس ساده برتن کرد؛ بلکه این محصولات فقط مخصوص کسانی است که دوست دارند خود را بطور کامل غرق در زندگی نمایند و بی باکانه عصاره آنرا تا اعماق آن تجربه کنند. اینها مخلوقات پیچیده ای هستند که خود را بطور کامل آشکار نمی نمایند، لذا لازم است که آنها را منعکس کرد. یادداشتها دائماً در حال تغییر هستند و اغلب اوقات به اعماق قلب انسان حمله ور شده و در حال کشف حوزه های ناشناخته هستند. این یک کیمیای ارزشمند در ساخت عطریات است که هرگز دست از ایجاد نتهای جدید موسیقایی برنمی دارد و این به دلیل تکوین دائمی احساسات ما و نحوه درک آنها ست. تجربه نمودن یک عطر با این نوع ساختار نیاز به زمان، شکیبایی، پشتکار و درایت دارد. در واقع این عطر عصاره خود را برای هر کسی هویدا نمی نماید. شما نمی توانید آنرا انتخاب و مانند لباس به تن کنید، بلکه این عطر است که شما را برمی گزیند؛ البته اگر احساس نماید که شما دارای روحی سالم برای درک واقعی آن هستید.


متخصصان و طراحان :

پائولو ترنزی

Kirke-تیزیانا ترنزی کیرک

Tiziana Terenzi

Kirke

icon مردانه - زنانه
4,000,000 تومان 3,899,000 تومان
Laudano Nero-تیزیانا ترنزی لودانو نرو

Tiziana Terenzi

Laudano Nero

icon مردانه - زنانه
3,998,000 تومان 2,849,000 تومان
Maremma-تیزیانا ترنزی مرما (مارما)

Tiziana Terenzi

Maremma

icon مردانه - زنانه
2,839,000 تومان
Cas-تیزیانا ترنزی کاس

Tiziana Terenzi

Cas

icon مردانه - زنانه
5,507,000 تومان
XIX March-تیزیانا ترنزی ایکس ای ایکس مارچ

Tiziana Terenzi

XIX March

icon مردانه - زنانه
3,998,000 تومان 2,849,000 تومان
Al Contrario-تیزیانا ترنزی آل کونچرریا

Tiziana Terenzi

Al Contrario

icon مردانه - زنانه
3,998,000 تومان 2,730,000 تومان
Ecstasy-تیزیانا ترنزی اکستسی

Tiziana Terenzi

Ecstasy

icon مردانه - زنانه
3,998,000 تومان 2,849,000 تومان
Foconero-تیزیانا ترنزی فوکونرو

Tiziana Terenzi

Foconero

icon مردانه - زنانه
3,998,000 تومان 2,849,000 تومان
Lillipur-تیزیانا ترنزی لیلیپور

Tiziana Terenzi

Lillipur

icon مردانه - زنانه
2,749,000 تومان
Orion-تیزیانا ترنزی اوراین

Tiziana Terenzi

Orion

icon مردانه - زنانه
4,997,000 تومان 3,949,000 تومان
White Fire-تیزیانا ترنزی وایت فایر

Tiziana Terenzi

White Fire

icon مردانه - زنانه
3,998,000 تومان 2,849,000 تومان
Afrodite-تیزیانا ترنزی آفرودیت (آفرودایت)

Tiziana Terenzi

Afrodite

icon مردانه - زنانه
8,545,000 تومان


تایید و ارسال عکس

توجه: شما با ارسال عکس، موافقت خود را با قوانین قرار دادن عکس پروفایل در عطرافشان اعلام می دارید.