مرتب سازی بر اساس :

د ورد این سنتس برند عطرسازی آمریکایی است که مارک اس تی ماری آن را تأسیس کرده است. «تکمیل مرحله اول این پروژه سه سال طول کشید و 3 عصارۀ دیگر برای مجموعه اکتشاف هنوز در مرحله ادغام است. قلب‌های تماماً طبیعی 5 عصاره حداقل 24 ماه پیش ساخته شدند. قبل از وارد کردن آنها به عصاره‌ها، رسیده و پخته شده بودند، بنابراین، می‌‌توانید به تجربه‌‌‌های زندگی من شیرجه بزنید. مجموعه اکتشاف در خالص‌ترین شکل آن یک عطرسازی هنری است.» -یادداشتی از این برند.


متخصصان و طراحان :

مارک اس تی ماریتایید و ارسال عکس

توجه: شما با ارسال عکس، موافقت خود را با قوانین قرار دادن عکس پروفایل در عطرافشان اعلام می دارید.