سوسپیرو یک برند عطر است که توسط خالق عطر های زرجف و دیگر رایحه های تجملی، آقای سرجیو مومو معرفی شد. ایده هنری سوسپیرو مبتنی بر ارتباط دادن یک مجموعه از عطرهای با پیشینه ایتالیایی یا مدیترانه ای با انواع دیگر هنرها ( مانند هنر موسیقی کلاسیک و اپرای تئاتری) می باشد.


متخصصان و طراحان :

کریس موریس , کریستین کاربنل , لورا سانتاندر

Ouverture-سوسپیرو پرفیومز عورچر

SOSPIRO Perfumes

Ouverture

icon مردانه - زنانه
3,758,000 تومان 3,572,000 تومان
Accento-سوسپیرو پرفیومز اکسنتو

SOSPIRO Perfumes

Accento

icon زنانه
3,758,000 تومان 3,382,000 تومان
Capriccio-سوسپیرو پرفیومز کپریچیو

SOSPIRO Perfumes

Capriccio

icon زنانه
3,758,000 تومان 2,821,000 تومان
Duetto-سوسپیرو پرفیومز دوئتو

SOSPIRO Perfumes

Duetto

icon زنانه
3,758,000 تومان 2,821,000 تومان
Vivace-سوسپیرو پرفیومز ویواچی

SOSPIRO Perfumes

Vivace

icon مردانه - زنانه
3,758,000 تومان 3,296,000 تومان
Andante-سوسپیرو پرفیومز اندانت

SOSPIRO Perfumes

Andante

icon مردانه - زنانه
3,758,000 تومان 2,806,000 تومان
Erba Pura-سوسپیرو پرفیومز اربا پیورا (اربا پورا)

SOSPIRO Perfumes

Erba Pura

icon مردانه - زنانه
3,758,000 تومان 3,070,000 تومان
Classica-سوسپیرو پرفیومز کلاسیکا

SOSPIRO Perfumes

Classica

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Opera-سوسپیرو پرفیومز اوپرا

SOSPIRO Perfumes

Opera

icon مردانه - زنانه
50,000 تومان


تایید و ارسال عکس

توجه: شما با ارسال عکس، موافقت خود را با قوانین قرار دادن عکس پروفایل در عطرافشان اعلام می دارید.