اسلامبرهاوس پروژه عطری است که در اواخر دهه ۲۰۰۰ در شمال غربی پسیفیک سر بر آورد و با گذشت سال‌ها به مرور به مجموعه کوچکی از عطرهای واقعاً منحصر به فرد تبدیل شد. برای اینکه نشان دهیم این عطرسازها چه‌قدر ظرفیت هیجان دارند، باید بگوییم در محصولاتی که عرضه می‌کنند بر رویکردی کاملاً غریزی برای طراحی عطر تأکید دارند.


متخصصان و طراحان :

جوش لاب , جوش میر

Baque-اسلامبر هاوس باک

slumberhouse

Baque

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Kiste-ایمجینری اوترز کیست

slumberhouse

Kiste

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Kote-اسلامبر هاوس کوت

slumberhouse

Kote

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Mori-اسلامبر هاوس موری

slumberhouse

Mori

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Mur-اسلامبر هاوس مار

slumberhouse

Mur

icon مردانه - زنانه
ناموجود
New Sibet-اسلامبر هاوس نیو سیبت

slumberhouse

New Sibet

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Norne-اسلامبر هاوس نورن

slumberhouse

Norne

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Pear & Olive-اسلامبر هاوس پیر اند اولیو

slumberhouse

Pear & Olive

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Rume-اسلامبر هاوس روم

slumberhouse

Rume

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Sadanne-اسلامبر هاوس سادان

slumberhouse

Sadanne

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Sova-اسلامبر هاوس سوا

slumberhouse

Sova

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Verg-اسلامبر هاوس ورگ

slumberhouse

Verg

icon مردانه - زنانه
ناموجود


تایید و ارسال عکس

توجه: شما با ارسال عکس، موافقت خود را با قوانین قرار دادن عکس پروفایل در عطرافشان اعلام می دارید.