دالان‌های پاریس لبریز از بوی عطر، رقص، موسیقی، آواز و دلربایی هستند. فرانسه با تاریخش و نام «لویی» شناخته شده که نماد آخرین نسل از هنرهای زیبا، اشراف‌زادگی و آثار افتخارآمیز و به دنبال آن، نشانی از انقلاب کبیر فرانسه است. و امروز «لویی نیش» به عنوان آخرین عطر افتخارآمیز اعلاء و اشرافی در کنار زیبایی بی‌مانند و عمری به درازای تاریخ و عمق قلب عاشقان، به سوغات آورده‌شده تا انقلابی ابدی در صنعت عطرهای روح‌افزا و پرطراوت ایجاد کند؛ انقلابی مشروطه‌ برای عاشق و معشوق و حکم تاریخی جدایی‌ناپذیری آن‌ها.


Baron-لویی نیش بارون

Lui Niche

Baron

icon مردانه
ناموجود
Baroness-لویی نیش بارونس

Lui Niche

Baroness

icon زنانه
ناموجود
Count-لویی نیش کانت

Lui Niche

Count

icon مردانه
ناموجود
Countess-لویی نیش کانتس

Lui Niche

Countess

icon زنانه
ناموجود
Mirage-لویی نیش میراج

Lui Niche

Mirage

icon مردانه
ناموجود
Monalisa-لویی نیش مونالیزا

Lui Niche

Monalisa

icon زنانه
ناموجود


تایید و ارسال عکس

توجه: شما با ارسال عکس، موافقت خود را با قوانین قرار دادن عکس پروفایل در عطرافشان اعلام می دارید.