لویی نیش

لویی نیش

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : فرانسه
تعداد محصول : 7

دالان‌های پاریس لبریز از بوی عطر، رقص، موسیقی، آواز و دلربایی هستند. فرانسه با تاریخش و نام «لویی» شناخته شده که نماد آخرین نسل از هنرهای زیبا، اشراف‌زادگی و آثار افتخارآمیز و به دنبال آن، نشانی از انقلاب کبیر فرانسه است. و امروز «لویی نیش» به عنوان آخرین عطر افتخارآمیز اعلاء و اشرافی در کنار زیبایی بی‌مانند و عمری به درازای تاریخ و عمق قلب عاشقان، به سوغات آورده‌شده تا انقلابی ابدی در صنعت عطرهای روح‌افزا و پرطراوت ایجاد کند؛ انقلابی مشروطه‌ برای عاشق و معشوق و حکم تاریخی جدایی‌ناپذیری آن‌ها.

لویی نیش