عطرهای فیلیت مجموعه‌ای از خاطرات سفر احساسی ویژه هستند. نام آن‌ها از چند حرف و عدد تشکیل شده است که به مقصدی اشاره دارند. طول و عرض جغرافیایی، شاعرانگی هر مکان را تعیین می‌کنند؛ آن‌ها به رنگ افق‌های دور آراسته شده‌اند و موجب رویاپردازی مسافران می‌شوند.

این توقفگاه‌های بین راهی نوعی راه گریز معطر را پیشنهاد می‌دهند و نماد سنت‌ها، فرهنگ‌ها و احساسات اشتراکی هستند. به این سفر خوش آمدید!


متخصصان و طراحان :

استفانی باکوچ

Kado - Japan-فیلیت کادو - جپن

Fiilit

Kado - Japan

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Saudade - Amazonia-فیلیت سوداد (سودید) - آمازونیا

Fiilit

Saudade - Amazonia

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Waka - Madagascar-فیلیت واکا - ماداگاسکار

Fiilit

Waka - Madagascar

icon مردانه - زنانه
ناموجود


تایید و ارسال عکس

توجه: شما با ارسال عکس، موافقت خود را با قوانین قرار دادن عکس پروفایل در عطرافشان اعلام می دارید.