این شرکت 8 محصول را به ثبت رسانده است که قدیمیترین آنها در سال 2004 و جدیدترین آنها نیز در سال 2009 وارد بازار شده است. عطرهای این شرکت توسط گروهی متشکل از : Claude Dir, James Krivda, Rodrigo Flores-Roux and Caroline Sabas طراحی و تولید میشوند.
تایید و ارسال عکس

توجه: شما با ارسال عکس، موافقت خود را با قوانین قرار دادن عکس پروفایل در عطرافشان اعلام می دارید.