برند بوگو

"با خیساندن انواع صمغ، چوب، ریشه و فلزات در الکل، حلالی را تهیه می‌کنم که در ادامه برای حل کردن محتویات خام و کمیابی که در سفرهایم پیدا می‌کنم استفاده می‌شود. 

با تقطیر بخاری، اسانس‌هایی را استخراج می‌کنم که در تولید عطر و رایحه‌هایم به کار می‌روند.

شب‌ها کار می‌کنم تا نور روز مواد شیمیایی را مغشوش نکند، و نبود بوی روز راه را برای کشفیات سایه ها باز بگذارد.

با ترکیب تکنیک‌های کهن و شهود مدرن، عطرهای معاصر می‌سازم.

از طراحی و معماری یاد گرفتم که چطور با لایه گذاری بسازم و با تفریق بیندیشم. 

عطرهای من به مثابه اتاق‌هایی هستند که حال و هوا، بافت، نور و رنگ خاص خودشان را دارند و باید کشف شوند. "


متخصصان و طراحان :

آنتونیو گاردونی

Gardelia-بوگو گاردلیا

bogue

Gardelia

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Maai-بوگو مای

bogue

Maai

icon مردانه - زنانه
ناموجود
MEM-بوگو مم

bogue

MEM

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Noun-بوگو نوان

bogue

Noun

icon مردانه - زنانه
ناموجود
OE-بوگو اوی

bogue

OE

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Castello-بوگو کاستلو

bogue

Castello

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Piazza Arnaldo-بوگو پیازا آرنالدو

bogue

Piazza Arnaldo

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Piazza Duomo-بوگو پیازا دومو

bogue

Piazza Duomo

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Piazza Garibaldi-بوگو پیازا گاریبالدی

bogue

Piazza Garibaldi

icon مردانه - زنانه
ناموجود
Piazza Mercato-بوگو پیازا مرکاتو

bogue

Piazza Mercato

icon مردانه - زنانه
ناموجود


تایید و ارسال عکس

توجه: شما با ارسال عکس، موافقت خود را با قوانین قرار دادن عکس پروفایل در عطرافشان اعلام می دارید.