بوگو

بوگو

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : ایتالیا
تعداد محصول : 21

برند بوگو

"با خیساندن انواع صمغ، چوب، ریشه و فلزات در الکل، حلالی را تهیه می‌کنم که در ادامه برای حل کردن محتویات خام و کمیابی که در سفرهایم پیدا می‌کنم استفاده می‌شود. 

با تقطیر بخاری، اسانس‌هایی را استخراج می‌کنم که در تولید عطر و رایحه‌هایم به کار می‌روند.

شب‌ها کار می‌کنم تا نور روز مواد شیمیایی را مغشوش نکند، و نبود بوی روز راه را برای کشفیات سایه ها باز بگذارد.

با ترکیب تکنیک‌های کهن و شهود مدرن، عطرهای معاصر می‌سازم.

از طراحی و معماری یاد گرفتم که چطور با لایه گذاری بسازم و با تفریق بیندیشم. 

عطرهای من به مثابه اتاق‌هایی هستند که حال و هوا، بافت، نور و رنگ خاص خودشان را دارند و باید کشف شوند. "

بوگو