این شرکت 7 رایحه را به ثبت رسانده است که قدیمیترین آنها در سال 2002 و جدیدترین آنها نیز در سال 2009 وارد بازار شده است . اسانسهای این شرکت توسط گروهی مجرب متشکل از : Firmenich, Jean-Marc Chaillan, Pierre Wargnye and Alberto Morillas تهیه و ارائه میشوند.
تایید و ارسال عکس

توجه: شما با ارسال عکس، موافقت خود را با قوانین قرار دادن عکس پروفایل در عطرافشان اعلام می دارید.