این شرکت اسپانیایی در سال 2000 بهره برداری شد، اولین محصول این شرکت Angel Shlesser Femme میباشد که در سال 2000 وارد بازار شد و جدیدترین محصول این شرکت نیز 2010 به ثبت رسید، محصولات این شرکت توسط کادر مجربی از بهترین عطرسازان جهان مانند: Nathalie Lorson, A


تایید و ارسال عکس

توجه: شما با ارسال عکس، موافقت خود را با قوانین قرار دادن عکس پروفایل در عطرافشان اعلام می دارید.