پیکجی

پیکجی

محور فعالیت : عطرسازی
کشور : ترکیه
تعداد محصول : 2

پیکجی برند مستقل عطر ترکیه است که توسط عطرساز استانبولی "اومر اپکچی" تأسیس شد. پیش از راه‌اندازی رسمی، پیکجی سال‌ها وجود زیرزمینی رو به رشدی داشت، زیرا عطر‌‌های ساخته‌شده برای حلقه کوچکی از عطردوستان به‌سرعت زبانزد مردم شدند.

مخاطبانی که قبل از بازاریابی به دنبال ماده بودند پکیجی را تشویق کردند و لذا اکنون در‌‌های خود را به دنیای گسترده‌تری باز کرده است. پیکجی هنوز هم مصمم به ایجاد عطر‌‌های الهام‌بخش است که شایستگی وجود دارند.

پیکجی