اُفیچینا دل اسنز

اُفیچینا دل اسنز

کشور : ایتالیا
تعداد محصول : 12

اُفیچینا دل اسنز، پس از 15 سال تعهد به ترویج شوق و هنری که در پس عطرسازی، از قلب و نه ذهن خالق، نهفته است، در سال 2003 پدید آمد. رویایی به حقیقت پیوست، و عطرهایی با معیارها و هویت هنری ایجاد شدند که با آثار قدیم فرق داشتند. بدین منظور، همکاری بین این کارگاه و چند عطرساز برتری شروع شد که بنیانگذار مائوریزیو لمبو بودند و عمدتاً رایحه‌‌‌های محیطی به دست آمد که در اطراف او احساسات بسیاری را بین همه پدید آوردند.

اُفیچینا دل اسنز