نتورا (نچارا)

نتورا (نچارا)

محور فعالیت : لوازم آرایشی
شرکت مادر : نچرا اند کو
کشور : برزیل
تعداد محصول : 12

«نتورا - نچارا برزیل تولیدکنندۀ شمارۀ 1 لوازم آرایشی برزیل و رهبر این کشور در بخش فروش مستقیم است. نتورا، مستقر در کاژامر سائوپائولو، حدود 7000 کارمند در هفت کشور دارد: برزیل، آرژانتین، شیلی، مکزیک، پرو، کلمبیا و فرانسه. توسعۀ پایدار از سال تأسیس آن در سال 1969 کلید این شرکت بوده است.» - یادداشتی از برند.

نتورا (نچارا)